Thursday, 26 April 2012

inspirational shayari


Haq parasto ki jaha rai shumari hogi
Waha sabse phele awaz humari hogi
Sirf andaz hi tehjeeb ke dhage honge
Oodni pe koi gota na kinari hogi
Tol kar ekhiye ajmat ke tarazo par use
Meri ibaat meri sarmar se bhari hogi!!

No comments:

Post a Comment