Thursday, 26 April 2012

mohabaat shayari


Dil ne ishk ko vhshet bana diya
Vhshet ko humne bayi se rhemat bana diya
Humne hazar fasle jee kar tamam shab
Ek mukhtasar raat ko mudaat bana diya
Kya kya mugalibe aure jameel ne
Nafrat ko pyar pyar ko nafrat bana diya!!

No comments:

Post a Comment